top of page

CHILION ISRAEL

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות ("תנאים") הם אוסף של תנאים משפטיים המוגדרים על ידי הבעלים של אתר אינטרנט. הם קובעים את התנאים וההגבלות המסדירים את פעילות המבקרים באתר באתר האמור ואת היחסים בין המבקרים באתר לבין בעל האתר. 

יש להגדיר את התנאים בהתאם לצרכים הספציפיים ולאופיו של כל אתר אינטרנט. לדוגמה, אתר המציע מוצרים ללקוחות בעסקאות מסחר אלקטרוני דורש תנאים שונים מהתנאים של אתר אינטרנט המספק מידע בלבד.    

התנאים מספקים לבעל האתר את היכולת להגן על עצמו מפני חשיפה משפטית אפשרית.

באופן כללי, מה עליך לכסות בתנאים וההגבלות שלך?

 1. מי יכול להשתמש באתר שלך; מהן הדרישות ליצירת חשבון (אם רלוונטי)

 2. תנאים מסחריים מרכזיים המוצעים ללקוחות

 3. שמירת הזכות לשנות הצעה

 4. אחריות ואחריות על שירותים ומוצרים

 5. בעלות על קניין רוחני, זכויות יוצרים ולוגואים

 6. זכות להשעות או לבטל חשבון חבר

 7. שיפוי

 8. הגבלת אחריות

 9. זכות לשנות ולשנות תנאים

 10. העדפת משפט ויישוב סכסוכים

 11. פרטים ליצירת קשר

אתה יכול לעיין במאמר תמיכה זה כדי לקבל מידע נוסף על איך ליצור דף תנאים והגבלות.

ההסברים והמידע המופיעים כאן הם הסברים כלליים וברמה גבוהה בלבד, מידע ודוגמאות. אל תסתמך על מאמר זה כייעוץ משפטי או כהמלצות לגבי מה עליך לעשות בפועל. אנו ממליצים לך לפנות לייעוץ משפטי כדי לעזור לך להבין ולסייע לך ביצירת התנאים שלך.

bottom of page